LyrNet

EU Jordbruksfond

Välkommen till LyrNet Ekonomisk förening

LyrNet har bildats för att bygga framtidens kommunikationsnätverk på Lyr. Fibernätverket kommer att kunna ersätta nuvarande kablar för både telefon och internet samt att det även kan användas för TV, Bygget genomförs med stöd av EU´s Landsbygdsprogram.

Vad händer i LyrNet?

Nu har vi grävt mer än hälften! Norra delen av Both är i princip färdiggrävd, det som är kvar är några sträckor på tomter. Fiber kommer att blåsas till Both och därefter blåses kundfibern för de som gjort klart sina hus med hål genom väggen. Just nu plöjer vi i Bäckevik mot Both söderifrån och kommer i det närmaste återuppta grävningen i Brevik.

Arbetet med tomtkartor och utmärkning av alla kablar och annat på tomterna innan grävningen kan påbörjas på varje tomt är en stor uppgift som vi håller på med.

Projekteringen finns att titta på fiberkartan.se/395 för de som är intresserade, har ni synpunkter på bättre dragningar mm så hör av er, vi uppdaterar den här fortlöpande.

Många medlemmar har hört av sig om grävning på egen tomt och material för det, om ni har funderingar på det hör av.

Även många frågor om fasadboxar och borrning genom vägg mm Läs i första hand informationsmaterialet som skickats ut, det kommer även att finnas information här på hemsidan med lite bilder mm. Vi kommer att prioritera den ordningen vi gräver nu för att kunna hantera alla frågorna. Vi vill ha in ifyllda tomtkartor med era egna el- & telekablar, vattenslangar avloppsrör, gräsklippartrådar mm som vi måste känna till inför grävningen på och omkring era tomter. Det räcker inte med att få den här informationen muntligen då det är alldeles för många att komma ihåg. Även utsättning med käppar av er på era egna tomter är nödvändig för att det skall gå smidigt

Stakkäppar, VP-rör/slang finns hos Helge Hermansson i Bot

Fiberslang, skyddslang markeringsnät och söktråd kontaktar ni Bo Nilsson bo.nilsson@lyrnet.se

Om ni behöver hjälp med att borra hålet genom väggen så kan ni kontakta Erik Johansson i Bot

Fortsätt prata fiber! det är det bästa sättet att värva fler medlemmar.