LyrNet

EU Jordbruksfond

Välkommen till LyrNet Ekonomisk förening

LyrNet har bildats för att bygga framtidens kommunikationsnätverk på Lyr. Fibernätverket kommer att kunna ersätta nuvarande kablar för både telefon och internet samt att det även kan användas för TV, Bygget genomförs med stöd av EU´s Landsbygdsprogram.

Vad händer i LyrNet?

Nu är all grävning klar och i princip alla installationer klara. Tjänsterna är igång, vi har några enstaka avtal kvar att justera. Vi håller på med redovisning för bidragen och skall få besiktat nätet i det närmaste därefter går vi över från byggande till driftläge