LyrNet

EU Jordbruksfond

Välkommen till LyrNet Ekonomisk förening

LyrNet bildades för att bygga framtidens kommunikationsnätverk på Lyr. Fibernätverket har ersatt tidigare kablar för både telefon och internet samt att det även användas för TV, Bygget genomförs med stöd av EU´s Landsbygdsprogram.

Vad händer i LyrNet?

Nu är all grävning klar och alla installationer klara sedan länge. Tjänsterna är igång och fungerar bra. Just nu håller vi på med en upphandling av tjänster eftersom de gamla avtalen snart löper ut.

Har ni problem med internet-, tv- eller telefontjänsterna?

Har ni problem med fiberanslutningen så kontaktar ni er tjänsteleverantör i första hand. För er som har kollektivavtalet hos Telia så ringer ni 020-20 20 70 som är speciellt för fiberföreingarna.