LyrNet


Varför fiber?

Fiber är den snabbaste och stabilaste tekniken som finns idag och ingen annan teknik är nu känd som kan ge samma fördelar som fibertekniken ger. Fiber ger ett snabbare och stabilare kommunikationsnätverk för både telefon, data/internet och inte minst för TV som troligen kommer bli den mest hastighetskrävande användningen av bredbandet.

Mobilt bredband kommer troligtvis aldrig bli ett alternativ till fiber i hemmet, endast ett komplement mest lämpat för mobilt bruk. Visserligen satsar tele-operatörerna mycket pengar på utbyggnad av det mobila nätet just nu, men samtidigt ökar användandet, vilket vi märker på sommaren när kapaciteten sjunker, och om alla skulle gå över till mobilt bredband i hemmet skulle det krävas en enorm utbyggnad av det mobila nätet med många fler master. Detta är inget vi kan förvänta oss, operatörerna räknar med att de flesta fastigheter kommer att vara anslutna till fibernätet om några år.

Hur ska vi få ett fibernätverk?

Regeringen har satt upp ett bredbandsmål som bland annat säger att minst 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Eftersom det inte är ekonomiskt hållbart för marknaden att bygga fibernätverk på landsbygden har regeringen budgeterat pengar till stöd för detta ur EU:s landsbygdsprogram. Det ekonomiska stödet innebär att föreningar som bildas för att genomföra utbyggnaden av fibernätverket får 40% av kostnaden för kanaliseringen och fiber, dvs grävning, slangar och skåp.

Vad händer om vi inte bygger fibernätverk?

Skanovas(Telias) telefonnät/kopparnät är gammalt och utnyttjat långt över vad som någonsin var tänkt när det byggdes, många av ledningarna sitter fortfarande på stolpar och är känsliga både för regn, vind och åska, även markkablarna är spröda och känsliga för minsta störning. Att bygga nytt eller reparera detta gamla nät i någon större omfattning är inte längre ekonomiskt försvarbart. Det innebär att man på landsbygden får behålla sin gamla telefon så länge ledningarna inte går sönder och sen får man en mobiltelefonbaserad uppkoppling som bara går att använda till telefoni.

Vad kommer det att kosta?

Den slutgiltliga kostnaden per fastighet vet vi inte än, men de fiberföreningar som hittills har byggt har hamnat på en kostnad på mellan 15 000-30 000 kr per ansluten fastighet men priset varierar beroende på hur många som går med och på de geografiska förutsättningarna för grävning mm. Enligt den senaste kostnadsberäkningen vi gjort hamnar kostnaden per anslutning runt 13 000 efter bidraget är avdraget.

För att kostnaden ska bli rimlig är det nödvändigt att så många som möjligt går med. Kostnaden för att ansluta senare kommer dessutom att bli betydligt högre, dels kommer man då få betala den faktiska kostnaden istället för att som nu alla delar solidariskt på kostnaden, och dels får man inte heller något EU-stöd vilket nu är på 40% av kanaliseringskostnaden och fiber, troligen minst 30 000kr.

Om man idag har fast telefoni, bredband, och betal-tv-kanaler och väljer ungefär samma utbud via fibernätet i ett kombinationsabonnemang finns det pengar att spara. Hur mycket varierar förstås beroende på val av utbud och surfhastighet, men räkneexempel som gjorts visar att besparingen kan uppgå till nära 3000kr/år.

Hur långt har vi kommit?

Under våren 2013 bildades LyrNet ekonomisk förening med syfte att bygga ett fibernätverk på Lyr. Hittills har föreningen 205 medlemmar (2017-02-09), men det är bra om vi blir fler.

Vad behöver jag göra?

För att vi ska veta vad en utbyggnad kostar behöver vi göra en beräkning baserad på hur många som kommer att ansluta sig till fibernätet. Genom att bli medlem i LyrNet ekonomisk förening och betala en insats på 100 kr + årsavgift på 100 kr, visar man sitt intresse och föreningen kan då arbeta vidare med att ta fram ett kostnadsunderlag. Man förbinder sig inte att ansluta till fibernätet utan man kan längre fram backa ur om man tycker att kostnaden blir för hög.

För att bli medlem kan du skicka ett mail till info@lyrnet.se med fastighetsbeteckning namn och kontaktuppgifter och sätta in 200 kr på Bankgiro 181-0431, Du kan även fylla i denna ansökan Medlemsansökningsblankett

Är du intresserad av mer information om Fiberföreningarna finns det mer information på Orust kommuns hemsida www.orust.se.