LyrNet

EU Jordbruksfond

Varför fiber?

Fiber är den snabbaste och stabilaste tekniken som finns idag och ingen annan teknik är nu känd som kan ge samma fördelar som fibertekniken ger. Fiber ger ett snabbare och stabilare kommunikationsnätverk för både telefon, data/internet och inte minst för TV som troligen kommer bli den mest hastighetskrävande användningen av bredbandet.

Mobilt bredband kommer troligtvis aldrig bli ett alternativ till fiber i hemmet, endast ett komplement mest lämpat för mobilt bruk. Visserligen satsar tele-operatörerna mycket pengar på utbyggnad av det mobila nätet just nu, men samtidigt ökar användandet, vilket vi märker på sommaren när kapaciteten sjunker, och om alla skulle gå över till mobilt bredband i hemmet skulle det krävas en enorm utbyggnad av det mobila nätet med många fler master. Detta är inget vi kan förvänta oss, operatörerna räknar med att de flesta fastigheter kommer att vara anslutna till fibernätet om några år.

Hur långt har vi kommit?

Under våren 2013 bildades LyrNet ekonomisk förening med syfte att bygga ett fibernätverk på Lyr. Föreningen har 226 medlemmar (2020-01-31) Vi började på allvar med byggandet i Augusti 2018 och höll på under större delen av 2019. Nu 2020 håller vi på med det sista justerandet, redovisning av kostnader för bidrag mm vi skall försöka bli klara med allt byggande i första kvartalet 2020.

För att bli medlem kan du skicka ett mail till info@lyrnet.se med fastighetsbeteckning namn och kontaktuppgifter och sätta in 200 kr på Bankgiro 181-0431, Du kan även fylla i denna ansökan Medlemsansökningsblankett

Är du intresserad av mer information om Fiberföreningarna finns det mer information på Orust kommuns hemsida www.orust.se.

Mer information om fiber och bredband