LyrNet


Vänta inte för länge!

Det är viktigt att du anmäler dig nu. För att projektet ska kunna genomföras behöver vi bli fler medlemmar. Att avvakta för att se hur det hela utvecklas är inget som kommer att driva projektet framåt. Det kan i värsta fall leda till att projektet inte kan genomföras trots att det egentligen finns ett tillräckligt stort intresse. Så om du tycker detta är intressant anmäl dig nu!

Blankett för intresseanmälan.
Föreningens stadgar.